ETF 

Fond obchodovaný na burze (ETF) je druh cenných papierov, ktorý zahŕňa zbierku cenných papierov, akými sú napríklad akcie. Častokrát sledujúci podkladový index, hoci investovať sa môže do ľubovoľného počtu priemyselných odvetví a použitím viacerých stratégií. Tieto fondy sú v mnohých ohľadoch podobné podielovým fondom; sú však kótované na burzách a obchodoch s akciami ETF po celý deň rovnako ako bežné akcie.

Známym príkladom je indexový fond SPDR S&P 500 (SPY), ktorý sleduje index S&P 500. ETF fondy môžu obsahovať mnoho druhov investícií, vrátane akcií, komodít, dlhopisov alebo ich kombináciu. Fond obchodovaný na burze je obchodovateľný cenný papier. Vzťahuje sa na neho cena, takže sa dá ľahko kúpiť a predať.

ETF CFD

ETF fondy sa obchodujú na burze rovnako ako akcie. Cena akcií ETF sa počas obchodného dňa mení, podľa toho ako sa akcie na trhu nakupujú a predávajú. To ich odlišuje od podielových fondov, ktoré sa na burze neobchodujú. Obchoduje sa s nimi iba raz denne, po tom ako sa trhy uzavrú. ETF je druh fondu, ktorý radšej vlastní viac druhov podkladových aktív. Práve preto je dobrou voľbou na diverzifikáciu.

ETF môže vlastniť stovky alebo tisíce akcií v rôznych odvetviach, alebo sa môže zameriavať len na jedno konkrétne odvetvie alebo sektor. Niektoré fondy sa zameriavajú iba na ponuky v konkrétnej krajine, zatiaľ čo iné sú globálne. Napríklad ETF zamerané na bankovníctvo by obsahovali akcie rôznych bánk z celého odvetvia.

Typy ETF fondov

Pre investorov sú k dispozícii rôzne typy ETF, ktoré sa môžu použiť na tvorbu príjmov, špekulácie, zvýšenie cien, hedžing alebo čiastočné vyrovnanie rizika v portfóliu investora. Pozrime sa na niekoľko príkladov typov ETF:

 • dlhopisové ETF môžu zahŕňať štátne dlhopisy, podnikové dlhopisy, či štátne a miestne dlhopisy – tzv. obecné dlhopisy
 • priemyselné ETF sledujú konkrétne odvetvie, ako je technológie, bankovníctvo alebo ropný či plynárenský sektor
 • komoditné ETF investujú do komodít vrátane ropy alebo zlata
 • menové ETF investujú do cudzích mien, ako je euro alebo kanadský dolár
 • inverzné ETF sa snažia získať zisky zo zníženia zásob predajom nakrátko. Predaj nakrátko je predaj akcie, pri ktorej sa očakáva pokles hodnoty a následné odkúpenie za nižšiu cenu.

Investori by si mali uvedomiť, že mnoho inverzných ETF nie je skutočnými ETF, ale ETN (Exchange Traded Notes). ETN je dlhopis, s ktorým sa obchoduje ako s akciami a je krytý emitentom ako banka. Overte si u svojho borkera, či je ETN pre vaše portfólio vhodné. Väčšina ETF fondov sú otvorené fondy a podliehajú zákonu o investičných spoločnostiach. Otvorené fondy nemajú obmedzený počet investorov, ktorí sa môžu zapojiť do produktu.

Ako nakupovať a predávať ETF?

Investovať do ETF fondov môžete prostredníctvom online brokerov a tradičných maklérov. Alternatívou k štandardným brokerom sú online poradcovia (tzv. robo-advisors) ako Betterment a Wealthfront, ktorí vo svojich investičných produktoch využívajú ETF.

Reálne príklady ETF

Pozrime sa na príklady populárnych ETF na trhu. Niektoré ETF fondy sledujú index akcií a vytvárajú široké portfólio, zatiaľ čo iné sa zameriavajú na konkrétne priemyselné odvetvia.

 • SPDR S&P 500 (SPY): Najstarší fungujúci a najznámejší ETF – sleduje index S&P 500
 • iShares Russell 2000 (IWM): obsahuje 2000 najmenších amerických spoločností
 • Invesco QQQ (QQQ): Indexuje Nasdaq 100, ktorý zvyčajne obsahuje technologické akcie
 • SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA): investuje do 30 popredných spoločností v priemysle
 • Sektorové ETF: Sleduje jednotlivé odvetvia ako sú ropa (OIH), energetika (XLE), finančné služby (XLF), REITs (IYR), biotechnológie (BBH)
 • Komoditné ETF: Reprezentujú komoditné trhy vrátane ropy (USO) a zemného plynu (UNG).
 • Fyzicky podporované ETF: SPDR Gold Shares (GLD) a iShares Silver Trust (SLV) obsahujú vo fonde fyzické zlato a striebro

Výhody a nevýhody ETF

ETF poskytujú nižšie priemerné náklady, nakoľko pre investora by bolo drahé kúpiť všetky akcie držané v portfóliu ETF jednotlivo. Investori tak vykonajú iba jednu transakciu na kúpu a jednu na predaj, čo vedie k menšiemu počtu provízií za sprostredkovanie pre brokerov, pretože investori uskutočnia len málo obchodov. Brokeri zvyčajne účtujú províziu za každý obchod. Pri určitých nízkonákladových ETF fondoch ponúkajú niektorí brokeri dokonca obchodovanie bez provízie, vďaka čomu vedia investori ušetriť na nákladoch. 

Pomer nákladov ETF predstavuje náklady na prevádzku a správu fondu. ETF majú zvyčajne nízke náklady, pretože sledujú index. Napríklad, ak ETF sleduje index S&P 500, môže obsahovať všetkých 500 akcií z S&P, čo z neho robí pasívne spravovaný fond, ktorý je menej časovo náročný. Nie všetky ETF však sledujú index pasívnym spôsobom.

Výhody

 • Prístup k mnohým akciám v rôznych odvetviach
 • Nízke náklady a menšia provízia za sprostredkovanie brokerovi
 • Riadenie rizík prostredníctvom diverzifikácie
 • Existujú ETF, ktoré sa zameriavajú na konkrétne odvetvia

Nevýhody

 • Aktívne spravované ETF majú vyššie poplatky
 • ETF so zameraním na jeden priemysel obmedzujú diverzifikáciu
 • Nedostatok likvidity brzdí transakcie

Aktívne spravované ETF

Existujú aj aktívne spravované ETF, v ktorých sa správcovia portfólia viac zapájajú do nákupu a predaja akcií spoločností, zmien pozícií vo fonde. Spravidla bude mať fond s väčšou aktivitou vyšší pomer výdavkov ako pasívne spravovaný ETF. Je dôležité, aby si investori určili, či bude fond spravovaný aktívne alebo pasívne,  výsledný pomer výdavkov, a aby zvážili náklady v porovnaní s mierou návratnosti. Tak sa uistia, či stojí za to ETF vlastniť.

Indexové akcie

Indexové akcie (ETF) umožňujú investorom diverzifikáciu indexového fondu, predávať nakrátko, uzatvárať maržové obchody, či nákupiť len jednú akciu, pretože neexistujú žiadne minimálne požiadavky na vklad. Nie všetky ETF sú však rovnako diverzifikované. Niektoré môžu obsahovať silnú koncentráciu v jednom odvetví, alebo malú skupinu akcií alebo aktíva, ktoré spolu veľmi úzko súvisia.

Dividendy a ETF

Kým ETF poskytujú investorom možnosť zarobiť na cenách akcií, keď rastú a klesajú, ťažia tiež zo spoločností, ktoré vyplácajú dividendy. Dividendy sú časťou zisku, ktorý spoločnosti prideľujú alebo vyplácajú investorom za držanie ich akcií. Akcionári ETF majú nárok na časť zisku, napríklad na získané úroky alebo vyplatené dividendy, a v prípade likvidácie fondu môžu získať reziduálnu hodnotu.

ETF a dane

ETF je daňovo efektívnejší ako podielový fond, pretože väčšina nákupov a predajov sa uskutočňuje prostredníctvom výmeny. Sponzor ETF nemusí odkúpiť akcie zakaždým, keď ich investor chce predať a vydať nové akcie vždy, keď chce investor uskutočniť nákup. Uplatnenie akcií fondu môže viesť k daňovej povinnosti, takže kótovanie akcií na burze môže viesť k nižším daňovým nákladom. V prípade podielového fondu vzniká držiteľovi akcií daňová povinnosť zakaždým, keď predá svoje akcie alebo ich predá späť do fondu.

Vplyv ETF na trh

Odkedy sa ETF stávajú čoraz populárnejšie u investorov, vytvorilo sa mnoho nových fondov, z ktorých niektoré majú nízky objem obchodovania. Môže to viesť k tomu, že investori nebudú schopní ľahko nakupovať a predávať akcie ETF s nízkym objemom obchodovania.

Objavili sa obavy ohľadom vplyvu ETF na trh a na to, či dopyt po týchto fondoch môže nafúknuť hodnoty akcií a vytvoriť krehké bubliny. Niektoré ETF sa spoliehajú na portfóliové modely, ktoré nie sú testované v rôznych trhových podmienkach a môžu viesť k extrémnemu prílevu a odlivu prostriedkov z fondov, čo má negatívny vplyv na stabilitu trhu. Od finančnej krízy zohrávali ETF hlavné úlohy v prudkých zlyhaniach trhu a nestabilite. Problémy s ETF boli významným faktorom prudkých zlyhaní a poklesu trhu v máji 2010, auguste 2015 a februári 2018.

Tvorba a spätné odkúpenie ETF

Dodávanie akcií ETF je regulované prostredníctvom mechanizmu známeho ako tvorba a spätné odkúpenie, ktorý zahŕňa veľkých špecializovaných investorov, nazývaných autorizovaní účastníci (Authorized Participants – APs).

Tvorba

Keď chce ETF vydávať ďalšie akcie, AP nakúpi akcie z akcií indexu – napríklad S&P 500 , ktorý je sledovaný fondom – a predáva či vymieňa ich ETF za nové akcie ETF v rovnakej hodnote. AP naopak predáva akcie ETF na trhu za účelom zisku. Proces, počas ktorého AP predáva akcie ETF sponzorovi za podiely v ETF, sa nazýva tvorba.

Tvorba, keď sa obchoduje s akciami za prémiu

Predstavte si ETF, ktorý investuje do akcií S&P 500 a pri uzavretí trhu má cenu akcií 101 dolárov. Ak by bola hodnota akcií, ktoré vlastní ETF, v hodnote iba 100 dolárov na akciu, potom sa cena fondu vo výške 101 dolárov obchoduje s prémiou k hodnote čistých aktív fondu (Net Asset Value – NAV). NAV je účtovný mechanizmus, ktorý určuje celkovú hodnotu aktív alebo akcií v ETF.

Autorizovaný účastník (AP) má s NAV motiváciu vrátiť cenu akcií ETF späť do rovnováhy. Za týmto účelom AP kúpi akcie tých, ktoré chce ETF držať vo svojom portfóliu, a predáva ich do fondu výmenou za akcie ETF. V tomto príklade AP kupuje akcie na voľnom trhu v hodnote 100 dolárov za akciu, ale získava akcie ETF, ktoré sa na voľnom trhu obchodujú za 101 dolárov za akciu. Tento proces sa nazýva tvorba a zvyšovanie počtu akcií ETF na trhu. Ak zostane všetko ostatné rovnaké, zvýšenie počtu akcií dostupných na trhu zníži cenu ETF a zosúladí akcie s NAV.

Spätné odkúpenie

AP taktiež kupuje akcie ETF na otvorenom trhu. Následne AP predá tieto akcie späť sponzorovi ETF výmenou za jednotlivé akcie, ktoré môže AP predávať na voľnom trhu. V dôsledku toho sa počet akcií ETF znižuje prostredníctvom procesu nazývaného spätné odkúpenie.

Výška spätného odkúpenia a tvorby je funkciou dopytu na trhu a toho, či sa ETF obchoduje so zľavou alebo prémiou k hodnote aktív fondu.

Vykúpenie, keď sa akcie obchodujú so zľavou

Predstavte si, že ETF drží akcie v indexe Russell 2000 a obchoduje s 99 dolármi za akciu. Ak má hodnota akcií, ktoré drží ETF vo fonde, hodnotu 100 USD za akciu, potom ETF obchoduje so zľavou pre NAV.

Na vrátenie ceny akcií ETF späť na ich NAV, AP kúpi akcie ETF na otvorenom trhu a predá ich späť ETF výmenou za akcie podkladového akciového portfólia. V tomto príklade je AP schopný kúpiť vlastníctvo akcie v hodnote 100 dolárov výmenou za akcie ETF, ktoré kúpil za 99 dolárov. Tento proces sa nazýva spätné odkúpenie, a znižuje ponuku akcií ETF na trhu. Ak sa zníži ponuka akcií ETF, cena by sa mala zvýšiť a dostať sa bližšie k NAV.

Terminológia v tomto článku

 

Emitent – PO alebo FO, ktorá vydáva cenný papier

ETF (Exchange-traded fund) – fond obchodovaný na burze, druh cenného papiera

Akcie – cenné papiere

Dlhopisy – druh cenného papiera

Podielové fondy – typ subjektu kolektívneho investovania

Diverzifikácia – rozloženie investičného rizika

Scroll to Top