Forex

Forex (FX) je devízový svetový trh, na ktorom môžete obchodovať s menovými pármi. Ide o trh, nazývaný aj trh OTC (over-the-counter), ktorý umožňuje uzatvárať rýchle a lacné obchody. Obchodovanie s menami na devízovom trhu prebieha nepretržite.

Meny môžete nakupovať, predávať a zamieňať za aktuálny kurz. Výmenný kurz na devízovom (forexovom) trhu je ovplyvnený ponukou a dopytom. Ide o trh s najväčším objemom obchodov na svete. Odhaduje sa, že denný objem transakcií na forexovom trhu má hodnotu viac ako 4,5 bilióna EUR. Na forexe môžete obchodovať 24 hodín denne, 5 dní v týždni okrem sviatkov. S menami sa môže obchodovať aj počas sviatkov, ak je globálny trh otvorený.

forex

Top 3 overení FX brokeri

Plus500

jednoduchá platforma

kompletne v slovenskom jazyku

Viac Info

min. vklad 10 €

kompletne v slovenskom jazyku

Viac Info

easyMarkets

stabilné spready

skvelé bonusy

Viac Info

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 74 % až 89 % účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Kto sa môže zúčastniť obchodovania na forexe?

Obchodovania na forexe sa zúčastňujú banky, vlády prostredníctvom centrálnych bánk, hedžové fondy, korporácie a retailoví traderi. V posledných rokoch sa však forex stal dostupným aj pre bežných ľudí. Zamieňanie mien na forexe za účelom zárobku je v súčasnosti veľký trend. Kvôli obrovskému objemu obchodov je forexový trh extrémne nestály, a práve preto láka mnohých traderov. Nestály trh prináša väčšie zisky, ale aj väčšie riziko. Prístup na forexový trh majú všetci 24 hodín denne 7 dní v týždni, obchodovať sa však môže počas pracovných dní. Obchodné platformy sú dostupné na počítači, tablete aj mobile. Traderi bez predošlých skúseností s obchodovaním môžu na vzdelávanie využiť náš web. Onlineobchodovanie.sk vás naučí všetko, čo by ste ako začínajúci trader mali vedieť.

V akom čase môžete obchodovať s menami?

K forexovým obchodom dochádza cez rôzne siete na rôznych trhoch po celom svete. Na obchodovanie s menovými pármi neexistuje centralizované miesto. Dôsledkom toho je trh riadený sieťou bánk, ktoré pracujú v štyroch rôznych časových pásmach, konkrétne v Londýne, New Yorku, Sydney a Tokiu. Vďaka tomu môžu traderi obchodovať na forexe 24 hodín denne od nedele 23:00 nášho času do piatku 22:00 nášho času. Obchodný deň začína v Sydney, následne sa pripájajú Tokyo, Singapur, Frankfurt, Londýn a New York. Ich obchodné hodiny sa prekrývajú a pohyby menových párov ovplyvňujú všetky aktívne regióny. Obchodovanie na forexe je dostupné pre celý svet. Ponuku a dopyt na jednotlivé meny vytvárajú obchodníci nepretržite. Práve sloboda obchodovania, ktorú forex ponúka, láka mnohých traderov.

Spôsoby obchodovania na forexe

Medzi najobľúbenejšie spôsoby obchodovania na forexe patrí CFD obchodovanie.

Forex obchodovanie cez CFD

CFD obchod (Contract For Difference, v preklade obchod na rozdiel) je derivátový produkt, to znamená, že aktívum nevlastníte. Ak s brokerom uzavriete CFD obchod, váš zisk alebo stratu určuje výsledný rozdiel ceny na začiatku a konci obchodu. Takýto kontrakt môžete uzavrieť pri long (nákup) aj short (predaj) pozíciách. Napríklad, ak si myslíte, že hodnota eura vo vzťahu k americkému doláru posilní, môžete uzavrieť long pozíciu na menový pár EUR/USD. Naopak, ak si myslíte, že jeho hodnota oslabí, uzatvoríte short pozíciu. Pri CFD obchodovaní menu, ktorú kupujete nevlastníte. Iba špekulujete o tom, či jej hodnota porastie alebo poklesne.

Medzi možnosti obchodovania CFD na forexe patria:

Manuálne obchodovanie

Pri manuálnom obchodovaní zadáva príkazy na obchodnej platforme sám trader, ktorý spolieha na svoje skúsenosti, monitorovanie a analyzovanie trhu sám. Na analýzu trhu môžete využiť rôzne druhy analýz: fundamentálnu, technickú, trendovú. Odporúčame vám však do stratégie zahrnúť viaceré typy analýz. Na forexe môžete zadávať rôzne druhy príkazov. Medzi najčastejšie patrí trhový príkaz na nákup alebo predaj menového páru, čakajúci príkaz na automatickú kúpu páru pri dosiahnutí vopred určenej hodnoty, take profit príkaz, ktorý uzatvára obchod pri dosiahnutí požadovaného zisku, a stop loss príkaz, ktorý zabezpečí, aby trader nestratil viac ako je ochotný stratiť.

Automatické obchodovanie = autotrading

Autotrading je automatický obchodný systém (AOS) na obchodovanie s vopred vytvorenou obchodnou stratégiou. Funguje bez potreby zásahu tradera. Výhodou autotradingu je, že pri obchodovaní nie ste ovplyvnený emóciami, ktoré by mohli viesť k nesprávnym a unáhleným rozhodnutiam. Mnoho traderov pociťuje počas obchodovania strach. Ak patríte k nim, autotrading vám pomôže tento faktor eliminovať. Využiť ho môžete predovšetkým na krátkodobé obchody, keďže práve takéto obchody si vyžadujú rýchlu akciu. Automatický systém reaguje okamžite. Treba si však uvedomiť, že trh sa neustále vyvíja a mení, a z profitujúceho systému sa kvôli zmeneným podmienkam na trhu môže za krátky čas stať nefunkčný automat.

Kopírovanie obchodníkov = copytrading

Copytrading je inovatívny spôsob obchodovania na forexe, ktorý vám umožňuje kopírovať obchody iných traderov. Broker vám poskytne zoznam obchodníkov, ktorých môžete kopírovať. Vaše peniaze necháte spravovať úspešnému investorovi za účelom dosiahnutia rovnakého zisku ako jeho. S týmto spôsobom obchodovania sa obchody realizujú automaticky, keď investor uskutoční obchod. Pri výbere tradera si všímajte jeho obchodnú stratégiu, výšku rizika a skúsenosti. Copytrading odporúčame predovšetkým začínajúcim a zaneprázdneným traderom. Pamätajte si však, že predošlé výsledky tradera dosiahnuté v minulosti, nie sú ukazovateľom budúcich výsledkov.

Forexové páry a sadzby

Pri obchodovaní sú meny udávané v pároch, ako napríklad USD/CAD, EUR/USD alebo USD/JPY. 

Ku každému páru sa uvádza cena, ako napríklad 1.08184. Ak by táto cena bola spojená s párom EUR/USD, znamenalo by to, že 1 EUR stojí 1.08184 USD. Ak sa cena zvýši na 1.08284, znamená to, že teraz 1 EUR stojí 1.08284 USD. Hodnota EUR sa zvýšila (hodnota USD znížila).

Forexové loty

Na forexovom trhu sa s menami obchoduje v lotoch, zvanými mikro, mini a štandardné loty. Mikro lot (0,01) predstavuje 1000 jednotiek danej meny, mini lot (0,10) 10,000 jednotiek a štandardný lot (1) predstavuje 100,000 jednotiek. Keď obchodujete na forexovom trhu online, obchody sa uskutočňujú v daných menových blokoch, ale môžete obchodovať s ľubovoľným množstvom blokov. Napríklad, môžete obchodovať so siedmymi mikro lotmi (7,000) alebo tromi mini lotmi (30,000) alebo 75 štandardnými lotmi (7,500 000).

Rollover vo forexe

Rollover- automatický presun pozícii cez noc

Broker prenesie traderovi otvorené pozície cez noc a udelí tak traderovi plusový alebo mínusový swap poplatok, ktorý sa vyráta z úrokovej miery medzi dvoma menami.

Obchod pokračuje a trader môže držať obchodnú pozíciu a uzavrieť ju v ktorýkoľvek pracovný deň podľa vlastného uváženia. Pred uzatvorením obchodu si trader pozrie aktuálny zisk, ktorý získal z rozdielu od nákupnej až po predajnú cenu. Skontroluje swap poplatok, ktorý si pripočíta alebo odpočíta od aktuálneho zisku a tak zistí, či mu obchod priniesol zisk alebo stratu.

Nakoľko je forexový trh počas víkendu uzatvorený, pri držaní obchodných pozícií počas týchto dní bude mať za následok trojnásobný swap poplatok, ktorý sa započíta v stredu za (stredu, sobotu a nedeľu).

Pokiaľ máte otvorené pozície na dlhšiu dobu, bude dochádzať k rolloveru. Výsledný zisk alebo strata bude ovplyvnená úrokovou sadzbou obchodovaných mien. V praxi sa jedná o malé čiastky. Pri malých investíciach ide o zanedbadeľné čiastky, je ich však potrebné vziať v úvahu.

Základy obchodovania na forexe

Výmenné kurzy mien sa neustále menia a závisí to od viacerých faktorov, akým je napríklad sila ekonomiky konkrétnej krajiny. Forexoví traderi profitujú práve z týchto zmien tým, že špekulujú, ktorá mena posilní alebo oslabí. Všetky menové páry sú uvádzané vo vzťahu jednej meny k druhej. Každý pár sa skladá zo základnej meny (angl. base currency) a protimeny (angl. counter currency). Základná mena je prvá mena v poradí a protimena je druhá mena v menovom páre.

Hodnota každej meny môže posilniť alebo oslabiť. Nakoľko sa pár skladá z dvoch mien, pri obchodovaní na forexe treba brať do úvahy štyri premenné. Ak sa domnievate, že základná mena (EUR) posilní voči protimene (USD), uzatvoríte long pozíciu, inými slovami ju kúpite. Naopak, ak si myslíte, že hodnota základnej meny (EUR) oproti druhej (USD) poklesne, uzatvoríte short pozíciu, inými slovami ju predáte.

Pákový efekt (tzv. leverage)

Pákový efekt prináša traderom veľké výnosy z malých investícií. Pri využití finančnej páky potrebujete na vstup do pozície iba časť kapitálu, zvyšok vyrovná finančná páka. Následný výnos alebo strata sa vyráta z celkovej hodnoty pozície. Ak investícia dopadne vo váš prospech, konečný výnos je omnoho väčší ako vaša počiatočná investícia, avšak rovnako aj vaša strata, ak by obchod nedopadol dobre.

Výhody:

 • Vďaka pákovému efektu môžete využiť váš kapitál na maximum a uzatvárať väčšie pozície za zlomok ich skutočnej hodnoty.
 • Obchodovanie s pákou umožní otvárať omnoho väčšie pozície.
 • Vaše výnosy sú omnoho väčšie.
 • Svoj kapitál môžete využiť na investovanie a obchodovanie s rôznymi aktívami.   

Nevýhody:

 • Vaše zisky môžu byť väčšie, ale rovnako aj straty.
 • Ak obchod dopadne zle, mohli by ste prísť o celý váš kapitál, preto je pri obchodovaní dôležité ovládať stratégie riadenia rizika.

Čo je PIP?

Pip (po anglicky Price Interest Point) reprezentuje najmenší cenový pohyb menového páru. Porozumenie zmeny hodnoty vám pomôže zadávať a upravovať príkazy a riadiť vaše obchodné stratégie. Obchodníci na forexe tento výraz používajú na určenie zisku alebo straty. Pip je jednotka, ktorá meria, o akú hodnotu sa zmenil kurz menového páru. Určuje (kótuje) sa na niekoľko desatinných miest, štandardne štyri.

Koľko je jeden pip?

U väčšiny menových párov predstavuje pip štvrté desatinné miesto. Piate desatinné miesto sa nazýva bod a 10 bodov predstavuje 1 pip.  Pri menách so štyrmi desatinnými miestami sa 1 pip rovná 0,0001. Výnimkou je japonský jen (JPY). Pri pároch s JPY sa pip zobrazuje na druhom desatinnom mieste.

Určovanie hodnoty pipu

Peňažná hodnota pipu závisí od troch faktorov: menového páru, veľkosti obchodu a výmenného kurzu. Na základe týchto troch faktorov, môže mať pohyb čo i len jedného pipu veľký vplyv na hodnotu otvorenej pozície.

Príklad:

Predstavte si, že predáte pár USD/CAD za 1,0568 v hodnote 300 000 $ po tom, ako získate 20 pipov. Váš zisk v USD vypočítate nasledovne:

Určte hodnotu kótovanej meny (CAD) za 1 pip -> Hodnotu páru vynásobte 1 pipom: 300 000 x 0,0001 = 30 CAD za 1 pip.

Vypočítajte hodnotu základnej meny (USD) za 1 pip -> Vydeľte hodnotu CAD za 1 pip kurzom platným počas predaja: 30 ÷ 1,0568 = 28,39 USD za pip.

Vyrátajte váš konečný zisk alebo stratu -> Počet získaných pipov vyrátajte hodnotou 1 pipu pre USD: 20 x 28,39 USD = 567,80 USD. Váš zisk za tento obchod by bol 567,80 USD.

Nákupná a predajná cena

Pri obchodovaní na finančných trhoch sa stretnete s dvoma cenami: nákupnou (dopytovou) a predajnou (ponukovou) cenou. Dopytová cena je najvyššia cena, v ktorú predajca dúfa. Ponuková cena je najvyššia cena, akú je kupujúci ochotný zaplatiť. Predajná cena je vždy nižšia ako nákupná a rozdiel medzi týmito dvoma cenami sa nazýva spread.

Príklad:

Ak obchodná platforma traduje pár EUR/USD na 1,13956/1,13961, znamená to, že predajná cena je 1,13956 a nákupná 1,13961.

Čo je spread?

Spread predstavuje rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Predstavte si predajcu ojazdených automobilov, ktorý profituje z rozdielu medzi cenou, za ktoré auto odkúpi od starého majiteľa a cenou, za ktoré ho predá novému majiteľovi. Rovnakým spôsobom z rozdielu nákupnej a predajnej ceny zarábajú aj brokeri. 

Spread je nutné zohľadniť pri uzatváraní otvorených pozícií vzhľadom na to, že každý broker ma iný spread. Vo výsledku to ovplyvňuje váš konečný zisk z uzatvoreného obchodu.

Funkcia Stop Loss

Stop loss je obchodný príkaz, ktorý obchodníci využívajú na zamedzenie strát. S týmto príkazom nastavujete maximálnu výšku straty, ktorú ste ochotný podstúpiť. Vďaka tomu nemusíte svoje pozície neustále kontrolovať, pretože obchod sa zastaví automaticky, keď dosiahne stanovenú hodnotu. Veľa obchodníkov na forexe ho využíva na riadenie rizika.

Funkcia Take Profit

Take Profit je ďalší nástroj, ktorý pomáha riadiť riziko. Ide o príkaz, ktorý zatvorí pozíciu v momente, keď zisk dosiahne hodnotu, ktorú ste si vopred určili. Obchod sa zastaví automaticky za aktuálnu cenu na trhu. Týmto príkazom zastavíte akýkoľvek ďalší možný zisk v budúcnosti, avšak zaručí zisk, ktorý si stanovíte.

Pokyny Stop Loss aj Take Profit sú metódy na riadenie rizika (RM- Risk management). Chránia vaše zisky a eliminujú straty. Sú dostupné na väčšine obchodných platforiem. Určujú sa na základe pipov, nominálnej hodnoty alebo zvolenej úrovne trhu.

Obchody Futures a Forwards

Futures a Forwards kontrakty sú dohody, ktoré traderom, investorom a producentom komodít umožňujú špekulovať o cenách aktív v budúcnosti. Ide o záväzok dvoch strán, ktoré s aktívom obchodujú s dátumom splatnosti v budúcnosti za cenu, na ktorej sa dohodnú v čase uzatvorenia zmluvy. Finančným nástrojom forwardových a futures kontraktov môže byť akékoľvek aktívum, ako napríklad kapitál, komodita, mena, výplata úrokov alebo dokonca dlhopis.

Futures kontrakty sú na rozdiel od forwardových zmlúv štandardizované ako právne dohody a obchoduje sa s nimi na konkrétnych miestach (na burzách s futures kontraktmi). Futures zmluvy preto podliehajú špecifickým pravidlám, ktoré môžu napríklad obsahovať veľkosť zmluvy a denné úrokové sadzby. V mnohých prípadoch je plnenie zmlúv garantované zúčtovacími strediskami, čo stranám umožňuje obchodovať so zníženým rizikom protistrany.

Čím sa forexový trh líši od ostatných

Medzi forexom a inými trhmi existuje niekoľko významných rozdielov:

 • Menej pravidiel
  To znamená, že investori sa nemusia držať tak striktných noriem a predpisov, ako na burzových, futures trhoch alebo trhoch s opciami. Neexistujú tu žiadne zúčtovacie centrá (organizácie zodpovedné za zlučovanie nákupných a predajných transakcií na finančnej burze) ani ústredné orgány, ktoré by dohliadali na celý forexový trh. Môžete tu kedykoľvek uskutočniť predaj alebo nákup.
 • Poplatky a provízie
  Nakoľko je trh neregulovaný, poplatky a provízie brokerov sa budú líšiť. Väčšina brokerov na forexe zarába peniaze tým, že zvyšujú hodnotu spreadu (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou). Iní zarábajú peniaze tým, že si účtujú poplatok, ktorý sa mení na základe množstva obchodovanej meny. Niektorí brokeri využívajú obe metódy.
 • Neobmedzený prístup
  Neexistujú tu obmedzenia, kedy môžete a kedy nemôžete obchodovať. Keďže je trh otvorený 24 hodín denne, môžete obchodovať kedykoľvek počas dňa. Výnimkou sú iba víkendy a sviatky, kedy nie sú otvorené žiadne globálne finančné strediská.
 • Finančná páka
  Na forexovom trhu je možné využiť finančnú páku (tzv. leverage). V krajinách európskeho hospodárskeho priestoru až do výšky 1:30. Avšak niektorí online brokeri ponúkajú páku aj 1:2000 pre skúsenejších traderov a profesionálne účty. Pri páke 1:30 to znamená, že obchodník si môže otvoriť účet napríklad, za 1000 dolárov a nakupovať/predávať meny v hodnote až 30 000 dolárov. Upozornenie: Finančná páka je dvojsečná zbraň: zvyšuje zisk aj straty
  .

Príklady forexových transakcií

Predstavme si, že obchodník verí, že EUR hodnotovo porastie oproti USD. Iný pohľad na túto skutočnosť by bol, že USD poklesne v porovnaní s EUR.

Obchodník kúpi pár EUR/USD za 1.2500 a kúpi menu v hodnote 5 000 dolárov. Neskôr v ten deň, sa cena zvýši na 1.2550. Obchodník je 25 dolárov v pluse (5000 * 0.0050). Ak by cena poklesla na 1.2430, obchodník by bol 35 dolárov v mínuse (5000 * 0.0070).

Ceny mien sa neustále menia. Obchodník sa preto môže rozhodnúť, že podrží pozíciu počas noci. Broker vykoná rollover pozície. Na základe diferenciálu úrokovej miery meny medzi Eurozónou a Spojenými štátmi, vznikne obchodníkovi kredit alebo debet. Ak má Eurozóna 4% úrokovú mieru a Spojené štáty 3% úrokovú mieru, obchodník vlastní menu s vyššou úrokovou mierou, pretože kúpil euro. Tým pádom by mal obchodník počas podržania pozície získať malý kredit. Ak by úroková miera eura bola nižšia ako miera dolára, obchodníkovi by počas presunu pozície vznikol debet.

Rollover môže ovplyvniť rozhodnutia v obchodovaní, najmä ak by išlo o dlhodobý obchod. Veľké rozdiely v úrokových mierach by mohli viesť každý deň ku vzniku veľkého kreditu alebo debetu, a tým by sa mohli
výrazne narušiť zisky alebo straty z obchodu.

Väčšina brokerov tiež poskytuje finančnú páku. Predstavme si, že náš obchodník na svoje transakcie využije páku v pomere 10:1. Nepotrebuje preto 5 000 dolárov na účte, aj keď obchoduje s menou v hodnote 5,000 dolárov. Potrebuje iba 500 dolárov. Pokiaľ má 500 dolárov a páku 10:1, môže obchodovať s menou v hodnote 5,000 dolárov. Ak využije páku 20:1, potrebuje iba 250 dolárov na svojom účte (pretože 250 dolárov * 20 = 5,000 dolárov).

Vyššie ste mohli vidieť, akú moc ma finančná páka. Môžete dosiahnuť profit 25 dolárov relatívne rýchlo, ak beriete do úvahy, že potrebujete iba kapitál vo výške 500 alebo 250 dolárov (alebo aj menej, ak využijete vyššiu páku). Nevýhodou je, že ak mal obchodník na účte iba 250 dolárov a obchod by skončil v jeho neprospech, veľmi rýchlo by prišiel o všetok kapitál. Preto je dôležité uvedomiť si, akú pozíciu ste schopný prijať a mať kontrolu nad rizikom, aby žiaden váš obchod neskončil vo veľkej strate.

Ďalší overení brokeri

BDSWISS

minimálne poplatky

platforma v českom jazyku

Viac Info

eToro

možnosť kopírovať ostatných traderov

jeden z najväčších online brokerov

Viac Info

minimálne poplatky

platforma v českom jazyku

Viac Info

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 74 % až 89 % účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Terminológia v tomto článku

 

Forex – devízový trh

Trh OTC  – mimoburzový trh

CFD (contract for difference) – obchod na rozdiel

Base currency – základná mena

Counter currency – protimena

USD – americký dolár

GBP – britská libra

JPY – japonský jen

Leverage – finančná páka

PIP – jednotka, ktorú traderi používajú na meranie zisku alebo straty

Bid Price – nákupná / dopytová cena

Ask Price – predajná / ponuková cena

Spread – rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou

Stop Loss – príkaz, s ktorým nastavíte maximálnu výšku straty

Take Profit – príkaz, ktorý ukončí pozíciu, keď dosiahnete určitý zisk

Forward – druh dohody

Futures – druh dohody

Spot transaction – obchod s dňom vyrovnania do dvoch dní

Scroll to Top