Komoditný index

Komoditný index je investičný nástroj, ktorý meria cenu komodít a návratnosť investícii s nimi. S týmito indexmi sa najčastejšie obchoduje na burze. Investorom umožňujú získať ľahký prístup ku komoditám bez toho, aby museli vstúpiť na futures trh. Hodnota týchto indexov kolíše v závislosti od podkladového aktíva. S touto hodnotou sa dá obchodovať na burze rovnakým spôsobom ako s futures na akciový index.

Komodity

Zloženie komoditných indexov

Na trhu existuje široká škála komoditných indexov, ktoré sa líšia ich zložením. Index Reuters/Jefferies CRB, s ktorým sa obchoduje na burze NYBOT, obsahuje 19 rôznych druhov komodít od hliníka po pšenicu. Komoditné indexy sa odlišujú aj ich váhou. Niektoré indexy majú rovnakú váhu. Znamená to, že každá komodita má v indexe rovnaké percento zastúpenia. Iné indexy majú vopred určenú váhovú schému, v ktorej môže istý druh komodít prevládať nad ostatnými, napríklad komodity ako uhlie a olej.

Prvé z komoditných indexov vytvorila investičná banka Goldman Sachs začiatkom 90. rokov. Investovanie do komoditných indexov získalo na popularite na začiatku  21. storočia, kedy barel oleja už nestál 20 – 30 $ ako to bolo za uplynulé desaťročie a čínska priemyselná produkcia začala rapídne rásť. Zvýšený dopyt z Číny a obmedzená globálna ponuka spôsobili rast cien. Investori boli odhodlaní nájsť spôsob ako investovať do týchto surovín priemyselnej výroby.

Obmedzenia komoditných indexov

Komoditné indexy sa líšia od ostatných indexov, ako sú akcie a dlhopisy, jedným veľmi dôležitým spôsobom: Celkový výnos komoditného indexu je úplne závislý od kapitálových ziskov alebo cenovej výkonnosti komodít z indexu. Pri väčšine investícií zahŕňa celkový výnos investície pravidelné príjmy, ako úroky a dividendy alebo iné rozdelenie či kapitálové zisky. Napríklad, akcie vyplácajú dividendy a dlhopisy úroky, čo prispieva k celkovému výnosu investície, a to aj v prípadoch, kedy nedôjde k nárastu ceny investície.

Komodity nevyplácajú dividendy ani úroky, takže výkon investorovej investície je závislý iba od kapitálových výnosov. Ak sa cena komodity nezvýši, investor zaznamená nulový nárast investície. Tento scenár nulovej návratnosti sa netýka dlhopisov, ktoré platia úroky, a akcií, ktoré vyplácajú dividendy. Napríklad, ak je cena akcií rovnaká na konci investičného horizontu, investor bude mať pozitívnu návratnosť investície, pretože mu bola vyplatená dividenda.

Terminológia v tomto článku

 

Komoditný index – meria cenu komodít a ich návratnosť

Futures – druh dohody

Akciový index index cenných papierov

 Index Reuters/Jefferies CRB – komoditný index

Goldman Sachs – investičná banka

Dividenda – podiel na zisku

Dlhopis – dlhový cenný papier

Ďalšie zdroje informácií

 

What is commodity index?

List of commodity indexes

Scroll to Top