Komodity

Komodity sú základný druh tovaru na obchodovanie, ktorý je možné zameniť za iné komodity rovnakého typu. Najčastejšie sa komodity používajú na výrobu iného tovaru alebo služieb. Kvalita danej komodity sa môže mierne líšiť, ale medzi výrobcami je v podstate jednotná. Ak sa s nimi obchoduje na burze, musia tiež spĺňať stanovené minimálne normy, ktoré sa z roka na rok menia. 

Komodity

Pochopenie komodít

Základnou myšlienkou je, že medzi komoditou pochádzajúcou od jedného výrobcu a tou istou komoditou od iného výrobcu je len malý rozdiel. Barel oleja je v podstate rovnaký výrobok bez ohľadu na výrobcu. Naopak, v prípade elektronického tovaru sa kvalita a vlastnosti daného produktu môžu úplne líšiť v závislosti od výrobcu. Medzi tradičné príklady komodít patria obilniny, zlato, hovädzie mäso, ropa a zemný plyn. V poslednej dobe sa definícia rozšírila o finančné produkty, ako sú cudzie meny a indexy. Technologický pokrok tiež spôsobuje uvedenie nových druhov komodít na trhu, akými sú napríklad dobíjacie kupóny či šírka pásma.

Kupujúci a výrobcovia komodít

Predaj a nákup komodít sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom futures na burze, ktoré štandardizujú množstvo a minimálnu kvalitu obchodovanej komodity. Napríklad trh Chicago Board of Trade stanovuje, že jedna zmluva na pšenicu obsahuje 5 000 bušlov a tiež uvádza, aké triedy pšenice sa môžu použiť na splnenie zmluvy. Existujú dva typy obchodníkov, ktorí obchodujú na komoditných trhoch. Prvými sú kupujúci a výrobcovia komodít, ktorí využívajú komoditné futures na hedging, na čo boli pôvodne určené. Títo obchodníci prevezmú alebo odovzdajú dodávku skutočnej komodity po uplynutí platnosti futures. Napríklad pestovateľ pšenice sa môže zaistiť proti riziku straty peňazí, ak cena pšenice klesne pred zberom úrody. Poľnohospodár môže predávať futures na pšenicu keď plodinu zasadí. Tak si zaručí vopred stanovenú cenu pšenice v čase zberu.

Špekulanti a komodity

Druhým typom obchodníkov s komoditami sú špekulanti. Tí obchodujú na komoditných trhoch výlučne s cieľom ťažiť z volatilných pohybov cien. Nikdy nezamýšľajú dodať alebo prevziať dodávku skutočnej komodity po uplynutí platnosti futures. Mnohé z trhov futures sú veľmi likvidné a majú vysoký stupeň denného rozsahu a volatility. To z nich robí veľmi lákavé trhy pre intradenných obchodníkov. Brokeri a manažéri portfólia využívajú mnohé z indexových futures na kompenzáciu rizika. Keďže komodity sa zvyčajne neobchodujú spolu s akciovými a dlhopisovými trhmi, niektoré komodity môžu byť efektívne použité na diverzifikáciu investičného portfólia.

Komodity ako zabezpečenie proti inflácii

Ceny komodít obvykle stúpajú s rastúcou infláciou. Investori sa na ne často hrnú v období zvýšenej, predovšetkým neočakávanej, inflácie. S rastúcim dopytom po tovare a službách stúpa cena tovaru a služieb a komodity sa používajú na výrobu tohto tovaru a služieb. Keďže ceny komodít zvyknú rásť s infláciou, táto trieda aktív môže často slúžiť ako zabezpečenie proti zníženej kúpnej sile meny.

Scroll to Top