Obchodné stratégie pre kryptomeny

Existuje mnoho spôsobov, ako profitovať z obchodovania s kryptomenami. Obchodné stratégie vám pomôžu usporiadať rôzne techniky do uceleného rámca, ktorým sa môžete riadiť. Týmto spôsobom môžete nepretržite monitorovať a optimalizovať svoje obchodné stratégie pre kryptomeny. Pri budovaní obchodnej stratégie je potrebné brať do úvahy technickú a fundamentálnu analýzu. V tomto článku rozlíšime, ktorý druh analýzy za viaže na jednotlivé stratégie. Pochopiť rozdiely medzi týmito dvoma konceptmi je veľmi dôležité.

Existuje veľa rôznych obchodných stratégií, my si rozoberieme iba niektoré z najpoužívanejších. Článok sa zameriava hlavne na obchodné stratégie pre kryptomeny. Tieto stratégie však môžete uplatniť aj na ďalšie finančné aktíva, ako napríklad forex, akcie, opcie alebo drahé kovy, ako je zlato.

Chcete si navrhnúť svoju vlastnú obchodnú stratégiu? Tento článok vám dá základy o tom, ako pristupovať k špekulovaniu o kryptotrhoch. Ak máte solídnu obchodnú stratégiu, je väčšia pravdepodobnosť, že dosiahnete svoje obchodné a investičné ciele.

Existuje mnoho spôsobov, ako profitovať z obchodovania s kryptomenami. Obchodné stratégie vám pomôžu usporiadať rôzne techniky do uceleného rámca, ktorým sa môžete riadiť. Týmto spôsobom môžete nepretržite monitorovať a optimalizovať svoje obchodné stratégie pre kryptomeny.

obchodné stratégie pre kryptomeny

Čo je to obchodná stratégia?

Obchodnú stratégiu môžeme opísať ako rozsiahly plán pre všetky vaše obchodné aktivity. Je to rámec, ktorý si vytvoríte, aby vás sprevádzal počas celého procesu obchodovania.

Obchodný plán môže tiež pomôcť zmierniť finančné riziko, pretože ním eliminujete množstvo zbytočných rozhodnutí. Hoci obchodná stratégia nie je povinnou súčasťou obchodovania, môže vám niekedy zachrániť život. Ak sa na trhu stane (a určite sa stane) niečo neočakávané, vaše rozhodnutia by mali byť v súlade s plánom a nemali by ste pri nich používať vaše emócie. Inými slovami, vytvorenie obchodného plánu vás pripraví na možné výsledky. Zabráni vám robiť unáhlené a impulzívne rozhodnutia, ktoré mnohých obchodníkov priviedli k veľkým finančným stratám.

Komplexná obchodná stratégia môže napríklad obsahovať informácie o tom:

  • s akými triedami aktív obchodujete
  • aké nastavenia vykonáte
  • aké nástroje a ukazovatele používate
  • čo určuje, kedy vstupujete a vystupujete z pozície
  • čo diktuje veľkosť vašej pozície
  • ako dokumentujete a meriate výkonnosť svojho portfólia

Okrem toho môže váš obchodný plán obsahovať aj ďalšie všeobecné pokyny, ale aj úplné podrobnosti. Môžete si napríklad stanoviť, že nikdy nebudete obchodovať v piatok alebo že nebudete obchodovať, ak sa cítite unavený alebo ospalý. Alebo si môžete vytvoriť obchodný plán, s ktorým obchodujete iba v konkrétne dni v týždni. Zvyknete cez víkend kontrolovať cenu bitcoinu? Zatvorte všetky svoje pozície pred víkendom. Aj takéto detaily môžu byť súčasťou vašej obchodnej stratégie. Navrhnutá obchodná stratégia môže zahŕňať aj overovanie pomocou back testu a forward testu.

V tomto článku beriem do úvahy dva typy obchodných stratégií: aktívne a pasívne.

Uvidíte, že obchodné stratégie nie sú prísne definované a môžu sa medzi sebou prekrývať. V skutočnosti by možno stálo za úvahu zvážiť hybridný prístup kombináciou viacerých stratégií.

Stratégie aktívneho obchodovania

Aktívne stratégie si vyžadujú viac vášho času a pozornosti. Hovoríme im aktívne, pretože si vyžadujú neustále sledovanie a častú správu portfólia.

Intradenné obchodovanie

Intradenné obchodovanie alebo day trading je najznámejšou aktívnou obchodnou stratégiou. Intradenný obchodník vstupuje a vystupuje z pozícií v ten istý deň. Cieľom je zarábať na pohyboch cien, ku ktorým dôjde v priebehu jedného obchodného dňa.

Pojem „intradenné obchodovanie“ vychádza z tradičných trhov, kde je obchodovanie možné iba v konkrétnych hodinách dňa. Na týchto trhoch teda intradenní obchodníci nikdy nezostanú na pozíciách cez noc, nakoľko je obchodovanie zastavené. Väčšina platforiem na obchodovanie s digitálnymi menami je otvorená 24 hodín denne, 365 dní v roku. Intradenné obchodovanie sa teda používa v trochu odlišnom kontexte, pokiaľ ide o kryptotrhy. Spravidla sa jedná o krátkodobý štýl obchodovania, keď traderi vstupujú a vystupujú z pozícií v časovom rozpätí 24 hodín alebo menej.

Intradenní obchodníci zvyčajne robia obchodné rozhodnutia na základe cenových pohybov a technickej analýzy. Okrem toho môžu využiť mnoho ďalších techník. Intradenné obchodovanie s kryptomenami môže byť pre niektorých vysoko ziskové, ale je často dosť stresujúce, náročné a vysoko rizikové. Preto sa odporúča pokročilejším traderom.

Swingové obchodovanie

Swingové obchodovanie alebo swing trading je typ dlhodobejšej obchodnej stratégie, ktorá spočíva v držaní pozícií dlhšie ako jeden deň, zvyčajne však nie dlhšie ako niekoľko týždňov alebo mesiac. Swingové obchodovanie by sme mohli umiestniť medzi intradenné obchodovanie a obchodovanie s trendom. Swingoví obchodníci sa snažia využiť výkyvy volatility, ktoré trvajú niekoľko dní alebo týždňov. Na formulovanie obchodných nápadov využívajú kombináciu technických a fundamentálnych ukazovateľov. Vzory grafov a technické ukazovatele hrajú pri tejto stratégii tiež dôležitú úlohu.

Swingové obchodovanie je najvhodnejšou aktívnou obchodnou stratégiou pre začiatočníkov. Veľkou výhodou swingového obchodovania oproti day tradingu je, že swingové obchody trvajú dlhšie. Napriek tomu sú dosť krátke, takže je ľahké mať obchod pod kontrolou. Traderi majú viac času na zváženie svojich rozhodnutí. Vo väčšine prípadov majú dostatok času reagovať na to, ako sa obchod vyvíja. Pri swingovom obchodovaní robíte menej unáhlené a viac racionálne rozhodnutia. Intradenné obchodovanie si často vyžaduje rýchle rozhodnutia a rýchle vykonanie, čo nie sú pre začiatočníka ideálne podmienky.

Obchodovanie s trendom

Obchodovanie s trendom alebo trend trading je niekedy označované aj ako pozičné obchodovanie. Táto stratégia spočíva v držaní pozícií po dlhšiu dobu, zvyčajne najmenej niekoľko mesiacov. Ako už naznačuje názov, trendoví obchodníci sa väzú s trendmi. Pri rastúcom trende vstúpia na dlhú pozíciu a krátku pozíciu uzatvoria pri klesajúcom trende.

Trendoví obchodní zvyčajne používajú fundamentálnu analýzu. Fundamentálna analýza berie do úvahy udalosti, ktoré trvajú dlho a práve z takýchto príležitostí sa trendoví obchodníci snažia vyťažiť. Stratégia obchodovania s trendmi predpokladá, že sa aktívum bude pohybovať v smere trendu. Obchodníci s trendmi však musia brať do úvahy aj možnosť zmeny trendu. Pre zvýšenie úspešnosti a zníženie finančného rizika preto do svojej stratégie začleňujú aj kĺzavé priemery, trendové čiary a ďalšie technické ukazovatele.

Obchodovanie s trendom môže byť ideálne pre začínajúcich traderov, ak venujú náležitú starostlivosť stratégií aj riadeniu rizika.

Skalpovanie

Skalpovanie alebo scalping je jednou z najrýchlejších obchodných stratégií. Skalperi sa nesnažia vyťažiť z veľkých pohybov alebo dlhodobých trendov. Je to stratégia, ktorá sa zameriava na opakované využívanie malých pohybov. Likvidná medzera, rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou a ďalšie nedostatky trhu sú to, z čoho skalperi profitujú.

Skalperi sa nezameriavajú na to, aby si udržali svoju pozíciu dlho. Je úplne bežné vidieť ich otvoriť a zatvoriť pozície v priebehu niekoľkých sekúnd. Preto skalpovanie často súvisí s vysokofrekvenčným obchodovaním (HFT).

Skalpovanie môže byť obzvlášť lukratívnou stratégiou, ak obchodník zistí neefektívnosť trhu, ktorá sa deje znova a znova, a ktorú môže využiť. Zakaždým, keď k nej dôjde, môže dosiahnuť malé zisky, ktoré budú časom narastať. Vo všeobecnosti je skalpovanie ideálne pre trhy s vyššou likviditou, kde je nástup a výstup z pozícií relatívne plynulý a predvídateľný.

Skalpovanie je pokročilá obchodná stratégia, ktorá sa kvôli zložitosti neodporúča začínajúcim traderom. Vyžaduje si tiež hlboké porozumenie trhov. Okrem toho je skalpovanie vo všeobecnosti vhodnejšie pre veľkých obchodníkov. Percentuálny zisk býva menší, preto má obchodovanie s väčšími pozíciami väčší zmysel.

Stratégie pasívneho obchodovania

Stratégie pasívneho obchodovania umožňujú voľnejší prístup. Správa portfólia si teda nevyžaduje toľko času a pozornosti. Aj keď existujú rozdiely medzi obchodnou a investičnou stratégiou, obchodovanie v konečnom dôsledku znamená nákup a predaj aktív v nádeji, že dosiahnete zisk.

Kúpiť a držať

Kúpiť a držať (angl. Buy and Hold) je stratégia pasívneho investovania, pri ktorej obchodníci kupujú aktíva s úmyslom udržať si ich dlho, bez ohľadu na výkyvy trhu. Táto stratégia sa zvyčajne používa u portfólia dlhodobých investícií, ktorých cieľom je vstúpiť na trh bez ohľadu na načasovanie. Táto stratégia sa totiž pohráva s myšlienkou, že v dostatočne dlhom časovom rámci na časovaní ani vstupnej cene veľmi nezáleží.

Stratégia kúpiť a držať je takmer vždy založená na fundamentálnej analýze a zvyčajne sa nezaoberá technickými ukazovateľmi. Táto stratégia nezahŕňa ani časté sledovanie výkonnosti portfólia, iba raz za čas. Fenomén HODL, používaný pri krypto obchodovaní, by sa dal porovnávať so stratégiou hold and buy. Kryptomeny sú však rizikovou a volatilnou triedou aktív. Zatiaľ čo nákup a držanie bitcoinu je vo svete kryptomien dobre známou stratégiou, stratégia hold and buy nemusí byť vhodná pre iné kryptomeny.

Investovanie do indexových fondov

Investovanie do indexových fondov alebo index trading zvyčajne znamená nákup ETF a indexov na tradičných trhoch. Tento typ produktu je však k dispozícii aj na trhoch s kryptomenami, a to ako na centralizovaných burzách s kryptomenami, tak aj v rámci hnutia Decentralizované financie (DeFi).

Investovanie do indexu kryptomien spočíva v tom, že si zaobstaráte kôš kryptomien a vytvoríte tak token, ktorý sleduje ich kombinovaný výkon. Tento kôš môže byť tvorený mincami z podobného sektoru, ako sú mince na ochranu súkromia alebo úžitkové tokeny, alebo to môže byť niečo úplne iné. Väčšina z týchto tokenov sa vo veľkej miere spolieha na Blockchain Oracle.

Ako môžu investori využívať indexy kryptomien? Napríklad by mohli investovať do indexu mincí na ochranu súkromia, namiesto investovania do individuálnej mince na ochranu súkromia. Týmto spôsobom investujú do sektoru mincí na ochranu súkromia, a zároveň odstránia riziko stávkovania na jednu mincu. Investovanie do indexu kryptomien sa stane populárnejším pravdepodobne v najbližších rokoch. Umožňuje viac praktický prístup k investovaniu do blockchainového priemyslu a na trhoch s kryptomenami.

Vytvorenie stratégie na obchodovanie s kryptomenami, ktorá vyhovuje vašim finančným cieľom a štýlu osobnosti, nie je ľahká úloha. Prešli sme si niektoré z najpoužívanejších stratégií na obchodovanie s kryptomenami, a dúfame, že sme vám pomohli ujasniť si, ktorá bude vám bude najviac vyhovovať. Ak chcete zistiť, čo skutočne funguje a čo nie, mali by ste sledovať každú obchodnú stratégiu bez toho, aby ste porušili pravidlá, ktoré ste si určili. Pomôcť vám môže aj, keď si vytvoríte denník obchodovania, aby ste mohli analyzovať výkonnosť každej stratégie.

Chceme však poznamenať, že nemusíte naveky dodržiavať rovnaké stratégie. S dostatkom údajov a záznamov o vašom obchodovaní by ste mali byť schopný prispôsobiť a upraviť svoje metódy. Inými slovami, vaše obchodné stratégie by sa mali neustále vyvíjať popri získavaným obchodným skúsenostiam. Môže byť pre vás tiež užitočné, ak použijete pri rôznych častiach vášho portfólia rôzne stratégie. Týmto spôsobom môžete sledovať výkon jednotlivých stratégií pri riadnom riadení rizika.

Ako inak získať kryptomeny?

Nakúp prostredníctvom CFD

Obľúbený spôsob ako začať s kryptomenami je nákup CFD. CFD kontrakty umožňujú aj neskúseným obchodníkom kapitalizovať na pohybe kryptomien smerom nahor a nadol. Samotnú kryptomenu pri obchodoch s CFD nikdy nevlastníte. Len špekulujete ako sa bude vyvíjať jej cena. CFD kontrakty nevyžadujú veľké investície, preto sú obľúbenou voľbou u menej skúsenych traderov.

Traderi, ktorí sa chystajú obchodovať s CFD kryptomenami, majú na výber z viacerých obchodných platforiem u mnohých brokerov. Prezrite si zoznam najlepších, ktorí ponúkajú široký výber kryptomien.

Plus500

jednoduchá platforma

kompletne v slovenskom jazyku

Viac Info

min. vklad 10 €

kompletne v slovenskom jazyku

Viac Info

easyMarkets

stabilné spready

skvelé bonusy

Viac Info

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 74 % až 89 % účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Aktuálny kurz BTC a EUR

BTC/EUR Kraken

BTC/EUR Binance

BTC/EUR Bittrex

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Scroll to Top