Ťažba kryptomeny

Ako sa ťažia kryptomeny?

Ťažba kryptomeny je proces, pri ktorom sa overujú transakcie medzi používateľmi a pridávajú sa do verejnej knihy blockchainu. Proces ťažby je tiež zodpovedný za zavedenie nových coinov do existujúceho obehu. Je jedným z kľúčových prvkov, ktoré umožňujú kryptomenám fungovať bez potreby ústredného orgánu ako decentralizovaná sieť založená na modely P2P (peer-to-peer).

Bitcoin je najpopulárnejší a dobre fungujúci príklad ťažiteľnej kryptomeny. Avšak, nie všetky kryptomeny sú ťažiteľné. Ťažba Bitcoinov je založená na algoritmoch konsenzu. Jedným z takých je Proof of Work (dôkaz o výkone).

Ako to funguje?

Transakcie v blockchain sieti overujú milióny ťažiarov po celom svete. Na ťažení sa podieľajú počítače. Každý jeden počítač predstavuje jeden uzol v sieti. Vždy, keď dôjde k novým transakciám, uzly súperia o to, kto vyťaží blok ako prvý. Uzly overujú transakcie, zhromažďujú ich a organizujú ich do blokov. Kedykoľvek dôjde k novým transakciám, všetky sieťové uzly ich prijmú a overia ich platnosť.

Na overenie pravosti záznamov v jednotlivých blokoch ťažiari musia vyriešiť zložitú matematickú úlohu. Využívajú sa na to kryptografické nástroje, akým je napríklad hash funkcia. S touto funkciou je možné rýchlo vypočítať výstupný reťazec na základe vstupných údajov. Hašovanie je jednosmerná funkcia, preto nie je možné získať vstupný reťazec z výstupných údajov. Miner, ktorý nájde hash ako prvý, získa odmenu za vyťažený blok. Odmenou pre ťažiara sú novo vyťažené Bitcoiny.

Po hašovaní všetkých transakcií z bloku sú hashe usporiadané do stromových štruktúr nazývaných “Merkle tree”. Jednotlivé hashe sú opakovane spájané do párov, až kým sa nedosiahne vrchol stromu, tzv. koreňový uzol Merkle stromu (ang. Merkle root). Merkle root predstavuje hash, ktorý zastupuje všetky hashe, z ktorých vznikol.

Po hašovaní všetkých transakcií z bloku sú hashe usporiadané do stromových štruktúr nazývaných “Merkle tree”. Jednotlivé hashe sú opakovane spájané do párov, až kým sa nedosiahne vrchol stromu, tzv. koreňový uzol Merkle stromu (ang. Merkle root). Merkle root predstavuje hash, ktorý zastupuje všetky hashe, z ktorých vznikol.

Po hašovaní všetkých transakcií z bloku sú hashe usporiadané do stromových štruktúr nazývaných “Merkle tree”. Jednotlivé hashe sú opakovane spájané do párov, až kým sa nedosiahne vrchol stromu, tzv. koreňový uzol Merkle stromu (ang. Merkle root). Merkle root predstavuje hash, ktorý zastupuje všetky hashe, z ktorých vznikol.

Koreňový uzol sa spolu s hashom predchádzajúceho bloku a náhodným číslom, nazývaným “nonce”, vloží do hlavičky bloku (ang. block header) v sieti blockchain. Spolu s ďalšími údajmi predstavuje hash bloku, ktorý bude slúžiť ako identifikátor novo generovaného bloku.

Aby bol výstup hash bloku platný, jeho hodnota musí byť menšia ako určitá cieľová hodnota určená protokolom. Inými slovami, hodnota hash bloku musí začínať určitým počtom núl. Cieľová hodnota je meniaci sa parameter, ktorý určuje náročnosť ťažby. Zmenou tejto hodnoty sa zabezpečuje, aby bola rýchlosť vytvárania nových blokov konštantná a úmerná ťažobnému výkonu siete.

Zakaždým, keď sa do siete pripoja noví ťažiari a zvýši sa konkurencia, náročnosť ťažby sa zvýši. Tým sa zabráni zníženiu priemerného času vyťaženia bloku. Na druhej strane, ak sa ťažiari rozhodnú opustiť sieť, náročnosť ťažby sa zníži, pričom čas ťažby bloku zostane konštantný, aj keď je sieti venovaný menší výpočtový výkon.

Proces ťaženia vyžaduje, aby ťažiari dookola hašovali hlavičku bloku opakovaním premennej nonce, až kým niektorý z ťažiarov v sieti nakoniec nevytvorí platný hash bloku. Keď sa nájde platný hash, uzol, ktorý ho našiel, odošle blok do siete. Všetky ostatné uzly skontrolujú, či je hash platný, a ak je to tak, pridajú blok do svojej kópie blockchainu a prejdú k ťažbe ďalšieho bloku.

Niekedy sa však stane, že platný blok šíria súčasne dvaja ťažiari a v sieti vzniknú dva konkurenčné bloky. Ťažiari začnú ťažiť nový blok na základe bloku, ktorý dostali ako prví. Súťaž medzi týmito blokmi pokračuje až do vyťaženia ďalšieho bloku na základe jedného z konkurenčných blokov. Blok, ktorý súboj prehrá, sa nazýva osirelý blok (ang. orphan block). Ťažiari tohto bloku sa prepnú späť na ťažbu reťazca víťazného bloku.

Ťažobný pool

Zatiaľ čo odmenu za blok získava miner, ktorý ako prvý objaví platný hash, pravdepodobnosť nájdenia hashu sa rovná celkovej ťažobnej sile v sieti. Ťažiari s malým percentom ťažobnej sily majú veľmi malú šancu na to, aby sami našli ďalší blok. Preto vznikli zoskupenia minerov, tzv. “mining pools.” Ťažobný pool združuje zdroje ťažiarov, ktorí zdieľajú svoj výpočtový výkon v sieti. Po nájdení bloku si odmenu rozdelia medzi všetkých podľa množstva práce, ktorou prispeli k vyťaženiu bloku.

Čo je to ťažba kryptomien?

Likvidita

Pojem likvidita definuje schopnosť nakupovať alebo predávať aktíva na trhu bez toho, aby došlo k drastickej zmene ich ceny. Likvidita sa môže vzťahovať na dve rôzne oblasti: likvidné trhy a likvidné aktíva.

Na likvidnom trhu je veľa jednotlivcov ochotných obchodovať, preto na ňom prebieha veľa obchodných aktivít. Druhá oblasť, likvidné aktívum označuje aktívum, ktoré sa dá ľahko premeniť na hotovosť.

Ako súvisí likvidita s kryptomenami?

Rovnako ako v prípade každej investície, aj pri investovaní do kryptomien chcete mať možnosť rýchlo predávať a kupovať tokeny bez toho, aby ste museli znižovať ich cenu alebo čakať príliš dlho na uzavretie obchodu. Aby to bolo možné, musí byť trh, s ktorým obchodujete, likvidný. Na trhu teda musí dochádzať k veľkému objemu obchodov a rozdiel medzi cenou ponuky a cenou dopytu by nemal byť príliš veľký.

Zoberme si príklad z pohľadu predajcu. Juraj vlastní 5 tokenov určitej kryptomeny a cena za tieto tokeny sa za posledných pár dní zvýšila. Juraj je šťastný a rozhodne sa rýchlo predať všetky svoje tokeny za aktuálnu trhovú cenu.

Ak je trh likvidný, čo znamená, že existuje dostatok kupujúcich, ktorí sú ochotní kúpiť Jurajove tokeny za požadovanú cenu, Juraj bude schopný rýchlo predať svoje aktíva a za požadovanú cenu. Jurajov obchod nebude mať vplyv na trhovú cenu, pretože trh je dostatočné likvidný.

Ak by však Juraj chcel predať svojich 5 tokenov za aktuálnu trhovú cenu, ale trh by bol nelikvidný alebo mal nízku likviditu, musel by znížiť požadovanú cenu alebo počkať, kým likvidita trhu neporastie. Je to z dôvodu nedostatku kupujúcich ochotných zaplatiť cenu, ktorú Juraj požaduje. Ak by sa Juraj rozhodol predať tokeny za nižšiu cenu, jeho obchod by ovplyvňil aj aktuálnu trhovú cenu tokenu.

Ako zistiť, či je trh likvidný?

Existujú tri dôležité ukazovatele, ktoré môžu pomôcť určiť, či je trh likvidný alebo nelikvidný: objem obchodovania za 24 hodín, kniha objednávok a rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou (spread). Kniha objednávok však nemusí byť vždy presným ukazovateľom kvôli faktorom, ako sú príkazy Stop-limit a Iceberg, ktoré nie sú vždy v objednávke viditeľné.

Likvidita je mimoriadne dôležitý faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri robení obchodných rozhodnutí. Je to jeden z kľúčových faktorov ako zistiť či je treba vstúpiť alebo vystúpiť z konkrétneho trhu.

Ako inak získať kryptomeny?

Nevypláca sa vám ťažba kryptomien? Existujú aj iné možnosti ako kryptomenu získať. Obchodovaním, nákupom, či predajom kryptomien. Pre začiatočníkov v tomto obore je teraz dostupný nový typ obchodovania, nákupu a predaja tzv. CFD obchodovanie s kryptomenami.

Nakúp prostredníctvom CFD

Obľúbený spôsob ako začať s kryptomenami je nákup CFD. CFD kontrakty umožňujú aj neskúseným obchodníkom kapitalizovať na pohybe kryptomien smerom nahor a nadol. Samotnú kryptomenu pri obchodoch s CFD nikdy nevlastníte. Len špekulujete ako sa bude vyvíjať jej cena. CFD kontrakty nevyžadujú veľké investície, preto sú obľúbenou voľbou u menej skúsenych traderov.

Traderi, ktorí sa chystajú obchodovať s CFD kryptomenami, majú na výber z viacerých obchodných platforiem u mnohých brokerov. Prezrite si zoznam najlepších, ktorí ponúkajú široký výber kryptomien.

Plus500

jednoduchá platforma

kompletne v slovenskom jazyku

Viac Info

min. vklad 10 €

kompletne v slovenskom jazyku

Viac Info

easyMarkets

stabilné spready

skvelé bonusy

Viac Info

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 74 % až 89 % účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Aktuálny kurz BTC a EUR

BTC/EUR Kraken

BTC/EUR Binance

BTC/EUR Bittrex

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Scroll to Top