Investičné stratégie

Investičné stratégie sú skvelé, pretože sú flexibilné. Ak si vyberiete jednu a neskôr zistíte, že vám nevyhovuje jej stupeň rizika alebo vám nesedí z časového hľadiska, môžete ju zmeniť na inú. Mali by ste však dopredu vedieť, že takáto zmena vás môže vyjsť draho. Každý nákup je spojený s poplatkom. Čo je dôležitejšie, predaj aktív vám môže priniesť nárast kapitálu. Takéto zisky podliehajú zdaneniu, preto môžu vyjsť draho.

Toto sú štyri najpoužívanejšie investičné stratégie, ktoré vyhovujú väčšine investorom. Venujte nejaký čas tomu, aby ste im porozumeli. Vďaka pochopeniu každej jednej stratégie budete v lepšej pozícii a z dlhodobého hľadiska zistíte, ktorá stratégia je najvýhodnejšia pre vás.

Skôr ako začnete skúmať investičné stratégie do hĺbky, je dôležité uvedomiť si, v akej finančnej situácii sa momentálne nachádzate. Položte si tieto tri kľúčové otázky:

  1. Aká je vaša súčasná finančná situácia?
  2. Aké sú vaše náklady na život vrátane mesačných výdavkov a dlhov?
  3. Koľko si môžete dovoliť investovať na začiatok a priebežne?

Aj keď na začiatok nepotrebujete veľa peňazí, nemali by ste s investovaním začínať, ak si to nemôžete dovoliť. Ak máte veľa dlhov a iné finančné povinnosti, skôr ako začnete investovať zvážte, aký dopad by malo investovanie na vašu situáciu.

Ďalej si určte ciele. Každý má iné potreby, mali by ste poznať tie svoje. Chcete si šetriť na dôchodok? Plánujete v budúcnosti nejakú veľkú kúpu, napríklad dom alebo auto? Alebo sporíte peniaze pre vaše vzdelanie alebo vzdelanie vašich detí? Vaše ciele vám pomôžu rozhodnúť sa, ktorú stratégiu aplikovať.

Zistite, aká je vaša tolerancia voči riziku. Zvyčajne je potrebné brať do úvahy niekoľko kľúčových faktorov: vek, príjem, koľko rokov vám ostáva do dôchodku. Teoreticky platí, že čím mladší ste, tým viac rizika na seba môžete vziať. Väčšie riziko znamená vyššie výnosy, kým s nižším rizikom vám chvíľu potrvá prísť k výnosom. Majte tiež na pamäti, že pri investíciách s vysokým rizikom je väčší aj potenciál straty.

Nakoniec sa naučte základy investovania. Nemali by ste investovať naslepo. Je dobré vedieť, do čoho sa púšťate. Pýtajte sa a hľadajte odpovede a informácie o dostupných stratégiách.

Stratégia č. 1: Hodnotové investovanie

Hodnotoví investori vyhľadávajú výhodné kúpy. Vyhľadávajú akcie, o ktorých veria, že sú podhodnotené. Zameriavajú sa na akcie, ktorých ceny neodzrkadľujú ich skutočnú hodnotu. Hodnotové investovanie (angl. value investing) vychádza z predpokladu, že na trhu existuje určitý stupeň iracionálnosti. Táto iracionálnosť predstavuje príležitosti získať akciu za zníženú cenu a následne na nej zarobiť.

Hodnotoví investori nie sú nútení prehrabávať sa vo veľkom množstve finančných údajov, aby našli podhodnotené akcie. Tisíce významných podielových fondov im dáva šancu vlastniť akcie, o ktorých sa predpokladá, že sú pod cenou. Celosvetový akciový index Rusell 1000 je jedno z obľúbených meradiel pre hodnotových investorov a mnoho podielových fondov ho napodobňuje.

Ako sme už vyššie spomenuli, investori môžu kedykoľvek zmeniť svoju stratégiu. Zmena stratégie však môže byť nákladná, predovšetkým pre hodnotových investorov. Napriek tomu sa po niekoľkých rokoch slabých výsledkov mnoho investorov stratégie vzdá. Reportér Jason Zweig zo žurnálu Wall Street to v roku 2014 vysvetlil takto: “Za desaťročie končiace 31.decembra vrátili hodnotové fondy, ktoré sa špecializujú na veľké zásoby akcii, v priemere 6,7% ročne. Typickému investorovi takéto fondy zarobili iba 5,5% ročne.” Prečo je tomu tak? Pretože priveľa investorov sa rozhodlo vytiahnuť peniaze a utiecť. Z toho vyplýva ponaučenie, že na to, aby hodnotové investovanie fungovalo, musíte hrať dlhú hru.

Warren Buffet: Najväčší hodnotový investor

Ak ste skutočný hodnotový investor, nikto vás nemusí presviedčať, aby ste investovali na dlhú dobu, pretože cieľom tejto stratégie je nakupovať obchody, nie akcie. To znamená, že investor by sa mal dívať ďaleko do budúcnosti. Mnoho ľudí považuje legendárneho investora Warrena Buffeta za skvelý príklad hodnotového investora. Plní si svoju úlohu, niekedy niekoľko rokov. Keď však príde správna chvíľa, dá do toho všetko a je odhodlaný oddať sa tomu na dlho.

Pouvažujte nad slovami Buffeta, keď sa rozhodol významne investovať do leteckého priemyslu. Povedal, že letecké spoločnosti mali zlé prvé storočie a dúfa, že toto storočie je už preč. Jeho slová sú príklad princípu hodnotového investovania. Rozhodnutia robíte na základe minulých desaťročí a na vedomie beriete aj tie budúce.

Nástroje na hodnotové investovanie

Jeden z hlavných nástrojov, ktorý sa využíva na rýchle identifikovanie podhodnotených a lacných akcii je pomer ceny a zisku (tzv. P/E). Využívajú ho tí, ktorí nemajú čas vykonávať podrobný výskum. P/E nám hovorí, koľko je trh ochotný zaplatiť za firemné zisky. Ide o jedno číslo, ktoré vznikne, ak cenu akcie vydelíte ziskom na akciu (tzv. EPS). Hodnotoví investori vyhľadávajú spoločnosti s nízkym pomerom ceny a zisku. Vtedy sa zdá byť cena akcia lacná, ak ju porovnáme s príjmami spoločnosti.

Pomer ceny a zisku sa môže javiť ako skvelý nástroj na začiatok, odborníci však varujú, že nie je rozumné ju používať ako jedinú jednotku. Popredný finančný žurnál Financial Analyst publikoval výskum, v ktorom sa uvádza, že kvantitatívne investičné stratégie založené na takomto type ukazovateľov nie sú vhodnou náhradou stratégii pre hodnotové investovanie, ktoré na identifikovanie podcenených akcii využívajú komplexný prístup. Dôvodom je, že investorov láka nízky P/E, ktorý je častokrát výsledkom falošných údajov o vysokých príjmoch. Skutočné príjmy sú, na rozdiel od tých odhadovaných, častokrát nižšie. To spôsobí obrátenie priemeru, pomer ceny a zisku sa zvýši a hodnota, ktorú sa investor snažil získať, je preč.

Riadiť sa len na základe pomeru ceny a zisku je nedostačujúce. Čo by mal teda investor robiť, aby zistil skutočnú hodnotu akcií? Výskumníci navrhujú, že pomôcť by mohli kvantitatívne prístupy, napríklad kombinovať momentum s konvenčnou cenou, mieru kvality a výnosov.

Ponaučenie pre investorov

Hodnotové investovanie funguje, ak ste ochotný ísť do toho na dlhodobo a ste pripravený vynaložiť veľké úsilie na skúmanie akcii do vášho portfólia. Odmenu získajú tí, ktorí sú ochotní tvrdo pracovať a nevzdať sa. Jedna štúdia uviedla, že v horizonte desiatich alebo viac rokov hodnotové stratégie takmer vždy prekonajú stratégie rastu. Spomenulo sa v nej aj to, že za posledných 90 rokov si viedli hodnotové stratégie, v porovnaní so stratégiami rastu, horšie iba v troch 10-ročných obdobiach, konkrétne v časoch Veľkej hospodárskej krízy v rokoch 1929 – 1939, včasoch technologickej bubliny v 90. rokoch a v období 2004 – 2014.

Strátegia č. 2:  Investovanie do rastu

Rastovo orientovaní investori hľadajú namiesto lacných obchodov investície s vysokým potenciálom rastu. Vyhľadávajú spoločnosti, pri ktorých sa v budúcnosti očakáva prudký nárast zisku na akciu. Investovanie do rastu však nejde ruka v ruke so špekulatívnym investovaním. Ide skôr o vyhodnocovanie súčasného stavu akcie a jej potenciálu rastu.

Investor orientovaný na rast sa díva na perspektívu priemyslu, v ktorom sa akcii darí. Napríklad, pred investovaním do Tesly je dobré sa opýtať, aká je budúcnosť pre elektrické automobily, pred investovaním do technologickej spoločnosti si môžete položiť otázku, či sa umelá inteligencia stane súčasťou každodenného života. Rast zaznamenajú iba tie spoločnosti, o ktorých služby a produkty je obrovský záujem. Investori to môžu zistiť, ak nazrú do nedávnej histórie spoločnosti. Inými slovami, mali by ste investovať do spoločností, ktoré zaznamenávajú stály nárast výnosov, vďaka čomu budú schopné splniť očakávania, že zaznamenajú rast.

Nevýhodou tejto stratégie je nedostatok dividend. Ak je spoločnosť v režime rastu, častokrát bude potrebovať kapitál, aby si udržala svoju expanziu. Na vyplácanie dividend ostáva len veľmi málo alebo nič. Okrem toho, s rýchlejším rastom výnosov prichádzajú aj vyššie ceny, čo pre mnohých investorov predstavuje väčšie riziko.

Je investovanie do rastu efektívne?

Výskumy naznačujú, že z dlhodobého hľadiska je hodnotové investovanie efektívnejšie ako investovanie do rastu. To ale neznamená, že investor do rastu nemôže s jeho stratégiou profitovať.  Znamená to, že investovanie do rastu obvykle negeneruje takú úroveň zisku, ktorú generuje hodnotové investovanie. Podľa štúdie, ktorú vykonala Newyorská univerzita, v čiastkových obdobiach investovanie do zisku dominuje, a to aj napriek tomu, že z dlhodobého hľadiska je výhodnejšie hodnotové investovanie. Výzvou je ale zistiť, kedy k týmto čiastkovým obdobiam dochádza.

Tieto obdobia by ste mohli odhaliť, ak budete sledovať hrubý domáci produkt (HDP). V časovom období 2000 – 2015 stratégia rastu porazila hodnotovú stratégiu v rokoch 2007 – 2019, 2011 a 2013 – 2015. Počas týchto piatich rokov bola hodnota HDP pod 2%. Hodnotová stratégia bola úspešnejšia 9 rokov a 7 z tých rokov bola hodnota HDP nad 2%. Preto by sme sa mohli domnievať, že stratégia rastu je úspešnejšia v obdobiach, kedy sa HDP znižuje.

Niektorí kritici investovania do rastu upozorňujú, že rast za každú cenu je zlý postoj. Vznikajú potom technologické bubliny, s ktorými sa vyparia milióny portfólií. Za posledné desaťročie vrátil trh s rastovými cennými papiermi 159% v porovnaní s 89%, ktoré vyprodukoval hodnotový trh.

Premenné pri investovaní do rastu

Hoci neexistuje konečný zoznam meradiel, ktoré by sa dali využiť na trhu s rastovými cennými papiermi, treba brať do úvahy pár faktorov. Americká investičná spoločnosť Merrill Lynch zistila, že  investovaniu do rastu sa darí počas klesajúcich úrokových sadzieb. Majte na pamäti, že pri prvých náznakoch poklesu hospodárstva je zasiahnutý trh s rastovými cennými papiermi.

Investori do rastu musia zvážiť aj schopnosť riadenia obchodného výkonného tímu. Dosahovanie rastu je pre firmy jedna z najväčších výziev. Preto je potrebný prvotriedny vedúci tím. Investori si musia všímať ako si tím vedie a aké prostriedky využíva, aby dosiahol rast. Rast dosiahnutý vysokými pôžičkami má malý význam. Taktiež by investori mali hodnotiť konkurenciu. Firma môže zaznamenávať obrovský rast, ale ak sa jej hlavný produkt dá ľahko odkopírovať, jej vyhliadky do budúcnosti sú neisté.

Dobrý príkladom je GoPro. Niekedy vysoko rastúci trh zaznamenáva od roku 2015 pravidelný ročný pokles výnosov. V prvých mesiacoch od vydania produktu sa ich hodnota podielov strojnásobila z 22 € na 80 €. V súčasnosti sa ich akcie obchodujú pod cenu. Pokles sa pripisuje dizajnu, ktorý je ľahké odkopírovať. Keď si to tak vezmeme, GoPro je v podstate malá kamera v tvare kocky. Populárne a stále kvalitnejšie smartfóny sú lacnou alternatívou k zariadeniu v hodnote 350 – 550 €, ktoré plní iba jednu funkciu. Okrem toho spoločnosť je neúspešná v dizajne a vytvorení nových produktov, čo je veľmi potrebné k udržateľnému rastu a mali by to zvážiť aj investori.

Stratégia č. 3: Momentum investovanie (investovanie podľa hybnosti)

Investori, ktorí investujú podľa hybnosti veria, že víťazi budú naďalej vyhrávať a porazení naďalej prehrávať. Nakupujú akcie, ktoré zažívajú rast a predávajú akcie, tých ktorých akcie klesajú. Predaj nakrátko (angl. short selling) je však veľmi riskantná metóda, o ktorej si povieme neskôr.

Na investorov podľa hybnosti sa pozerajte ako na technických analytikov. Znamená to, že na investovanie využívajú dáta a v cenách akcii hľadajú vzor, na základe ktorého robia nákupné rozhodnutia. Títo investori konajú v rozpore s hypotézou efektívneho trhu. Podľa tejto hypotézy cena aktíva odráža všetky informácie dostupné pre verejnosť. Tomuto tvrdeniu je ťažké uveriť, ak investujete podľa hybnosti, keďže táto stratégia sa snaží zhodnocovať podhodnotené a nadhodnotené akcie.

Funguje to?

Rob Arnott, zakladateľ a predseda firmy Research Affiliates, hľadal odpoveď na túto otázku. Zistil, že simulované portfólia, ktoré využívajú stratégiu investovania podľa hybnosti, dosahujú pozoruhodnú pridanú hodnotu vo väčšine časových období a vo väčšine tried aktív. Avšak pri reálnom scenári sú výsledky zlé kvôli obchodným nákladom. Na každý nákup a predaj sa viažu poplatky pre brokera a provízia.

Traderi, ktorí využívajú túto stratégiu, musia byť neustále pripravení predávať a kupovať. Zisky vznikajú v priebehu mesiacov, nie rokov. Tým sa táto stratégia líši od stratégii typu nakúp a podrž, ktoré využívajú princíp “zadaj a zabudni”,

Tí, ktorí si dávajú prestávky a nechcú sledovať trh každý deň, môžu využiť fondy obchodované na burze (angl. ETFs). Tieto dávajú investorom prístup ku akciám, ktoré majú momentum vlastnosti.

Prečo je momentum investovanie lákavé?

Aj napriek nedostatkom znie momentum investovanie lákavo. Momentum index MSCI World dosiahol v posledných dvoch desaťročiach ročný zisk 7,3%, čo je takmer dvojnásobok zisku oproti širšej referenčnej hodnote. Tento výnos pravdepodobne neberie do úvahy obchodné náklady a čas potrebný na vykonanie.

Podľa najnovších výskumov je možné aktívne obchodovať so stratégiou momentum bez potreby obchodovania a skúmania na plný úväzok. Zo štúdie, ktorá použila dáta z newyorskej burzy s cennými papiermi z rokov 1991 – 2010 a 2015, vyplynulo, že zjednodušená stratégia momentum si viedla lepšie ako referenčná hodnota, a to aj po odrátaní nákladov na transakcie. Okrem toho, na profit stačila investícia v hodnote 4500 €.

Rovnaký výskum ukázal, že táto základná stratégia do určitej miery prekonala najpoužívanejšiu stratégiu. Skôr či neskôr náklady na tento rýchly prístup zmarili výnosy. Výskumníci zistili, že optimálna frekvencia investovania podľa hybnosti sa pohybuje od raz za pol roka do raz za mesiac.

Krátke pozície (angl. Shorting)

Traderi, ktorí investujú podľa hybnosti môžu uskutočňovať predaj nakrátko na zvýšenie ich ziskov. Táto technika investorom umožňuje profitovať z poklesu ceny aktíva. Napríklad, predajca krátkej pozície, dúfa v pokles ceny, preto si požičia 50 akcií v celkovej hodnote 100 €. Následne predajca okamžite predá dané podiely na trhu za 100 € a dúfa, že cena poklesne. Ak poklesne, znovu nakúpi tých 50 podielov za povedzme 25 €, aby ich vrátil tomu, kto mu ich požičal. Predajca krátkych pozícii zarobil 100 € pri prvotnom predaji a potom minul 25 € na získanie podielov v hodnote 75 € späť.

Problémom tejto stratégie je, že podliehate neobmedzenému riziku straty. Pri normálnom investovaní čelíte riziku v hodnote vašej investície. Ak investujete 100 €, môžete stratiť najviac 100 €. Pri predaji nakrátko však čelíte neobmedzenému riziku. Vezmime si príklad vyššie, požičali ste si 50 podielov a predali ich za 100 €. No môže nastať situácia, že cena akcií nepoklesne, ale zvýši sa. 50 akcií bude mať hodnotu 150 €, neskôr 200 €. Ako predajca na krátko musíte skôr či neskôr znovu kúpiť akcie, aby ste ich vrátili požičiavateľovi. Ak ceny budú naďalej rásť, vyjde vás to veľmi draho.

Poučenie

So stratégiou momentum môžete byť ziskový, nie však s neobmedzeným rizikom, ktorému čelíte pri predaji nakrátko.

Strátegia č. 4: Pravidelné investovanie (DCA – Dollar Cost Averaging)

Stratégia DCA predstavuje pravidelné investovanie na trhu v priebehu času a vzájomne sa nevylučuje s ostatnými metódami. Ide skôr o prostriedok na vykonanie akejkoľvek stratégie. S pravidelným investovaním môžete investovať napríklad 200 € každý mesiac. Tento disciplinovaný prístup je obzvlášť účinný, ak na investovanie využívate automatizované funkcie. Je jednoduché zaviazať sa k takému plánu, pretože na proces nemusíte takmer vôbec dohliadať.

Výhodou pravidelného investovania je, že sa vyhnete nešťastnému časovaniu trhu. Aj ostrieľaní investori pociťujú z času na čas pokušenie kúpiť akcie, keď si myslia, že sú ceny nízke, a potom prekvapivo zistia, že ceny v čase kúpi neboli zďaleka nízke.

Pri pravidelnom investovaní investor zachytáva vysoké aj nízke ceny. Tieto pravidelné investície efektívne znižujú priemernú cenu nákupov na jednu akciu. Pri realizovaní stratégie DCA treba brať do úvahy tri parametre:

  • celkovú sumu, ktorú chcete investovať
  • časové obdobie, počas ktorého uskutočníte investície
  • frekvenciu nákupov

Správna voľba

Pre väčšinu investorov je pravidelné investovanie správna voľba. Šetríte a zároveň znižujete mieru rizika a účinky volatility. Pre investorov, ktorí však investujú jednorazovo, takáto stratégia nemusí byť najlepšia.

Podľa štúdie spoločnosti Vanguard z roku 2012, jednorazové investovanie (LSI – Lump sum investment) prekonalo pravidelné investovanie približne dve tretiny času a to aj vtedy, keď boli výsledky upravené na vyššiu volatilitu portfólia s akciami a dlhopismi v porovnaní s hotovostnými investíciami.

Väčšina investorov ale nie je v pozícii vykonať jednu veľkú investíciu. Preto je stratégia DCA vhodná pre väčšinu. Navyše, je účinným protiopatrením proti kognitívnej zaujatosti typickej pre človeka. K nesprávnemu úsudku môže dôjsť ako u nových, tak aj u skúsených investorov. Môže to viesť, napríklad k nesymetrickému vnímaniu zisku alebo straty určitého množstva peňazí alebo k zameraniu sa na naše dlhodobé presvedčenia, pričom sa ignorujú dôležité informácie.

Pravidelné investovanie obchádza tieto bežné problémy, tým že z rovnice vylučuje ľudské slabosti. Pravidelné automatizované investície predchádzajú spontánnemu nelogickému správaniu. Štúdia od Vanguard potvrdila, že stratégia DCA môže byť užitočná pre investorov, ktorí sa obávajú predovšetkým zníženiu rizika poklesu a možných pocitov ľútosti, ktoré sa objavujú pri jednorazovom investovaní bezprostredne pred poklesom trhu.

Keď už máte vybranú stratégiu

Už viete, ktorú stratégiu pri investovaní aplikujete? Výborne! Pred prvou investíciou by ste však mali spraviť pár veci.

  • Po prvé, popremýšľajte koľko peňazí potrebujete k investovaniu. To znamená, peniaze, ktoré chcete investovať na začiatku a neskôr.
  • Ďalším krokom je rozhodnutie ako budete investovať. Uprednostňujete tradičné investovanie cez brokera alebo finančného poradcu či pasívne investovanie? Ak sa rozhodnete pre druhý spôsob, zvážte poradcu robota. Ten vám pomôže zistiť náklady na investovanie, od správnych poplatkov po provízie, ktoré pôjdu brokerovi alebo poradcovi.
  • Zvážte vaše investičné nástroje. Nevsádzajte všetko na jednu kartu. Diverzifikujte vaše portfólio a uistite sa, že vaše peniaze investujete do rôznych investičných nástrojov, akými sú akcie, dlhopisy, podielové fondy či ETF fondy. Ak ste spoločensky uvedomelý, zvážte zodpovedné investovanie. Teraz je čas prísť na to, ako má vaše portfólio vyzerať a čo má obsahovať.

Investovanie je ako jazda na horskej dráhe, preto je treba držať emócie na uzde. Keď vaše investície budú zarábať, pocíte vzrušenie a nadšenie. No akonáhle zaznamenajú stratu, bude ťažké sa s tým zmieriť. Preto je dôležité spraviť krok späť, nemiešať vaše emócie s rovnicou a pravidelne sa poradiť s poradcom, aby ste sa uistili, že všetko ide tak ako má.

Podstatné zhrnutie na záver

Rozhodnutie zvoliť si stratégiu je oveľa dôležitejšie ako samotná stratégia. V skutočnosti môže každá z vyššie spomenutých stratégií generovať značný výnos, pokiaľ sa ňou budete riadiť. Dôvodom, prečo je rozhodnutie vybrať si stratégiu tak dôležité je preto, lebo čím skôr začnete, tým lepšie výsledky.

Pamätajte, že pri výbere stratégie sa netreba zameriavať výlučne na ročné výnosy. Vyberte si prístup, ktorý vyhovuje vášmu harmonogramu a znášanlivosti rizika. Ak budete tieto aspekty ignorovať, mohlo by to viesť k vysokej miere opúšťania a častej zmene stratégii. Okrem toho ako sme už spomínali vyššie, každá zmena je spojená s nákladmi, ktoré podstatne znížia vašu ročnú návratnosť.

Scroll to Top