Aktualizované 12 augusta, 2020 o 03:29 pm

Na devízovom trhu sa jedna  mena obchoduje vždy vo vzťahu k inej; to znamená, že jedna jednotka danej meny sa môže vymeniť za určitý počet jednotiek inej meny. Na devízovom trhu (forexe) sa obchoduje množstvo mien. Každá mena má svoj trojpísmenový kód. Prvé dve písmená zvyčajne označujú štát danej meny a tretie písmeno je počiatočným písmenom názvu tejto meny.

Napríklad skratka USD sa skladá z písmen US, ktoré označujú Spojené štáty (United States), a D, ktoré označuje dolár.

Ako určiť hodnotu meny?

Ak chceme určiť hodnotu meny, napríklad dolára a eura, musíme poznať cenu amerického dolára v eurách a naopak. Potrebujeme teda poznať výmenný kurz jednej meny za druhú. Tento výmenný kurz sa označuje ako cena páru X/Y. X je základná mena a Y je kótovaná mena.

Keď sa hovorí, že cena X/Y je Z, znamená to, že jednu jednotku základnej meny X môžete kúpiť alebo predať za Z jednotiek kótovanej meny Y. Je dôležité porozumieť pohybom cien na devízovom trhu. Pozícia meny v páre nie je náhodná. Napríklad ak cena páru dolár/jen rastie, znamená to, že základná mena (americký dolár) stúpa a kótovaná mena (japonský jen) klesá. Je preto dôležité rozlišovať jednotlivé menové kurzy, keď začnete obchodovať nejaký menový pár. Ak rastie cena obráteného (nepriameho) páru jen/dolár, znamená to, že jen stúpa a dolár klesá.

Ask a bid

Pri obchodovaní na devízovom trhu by obchodníci mali poznať menový pár aj jeho cenu. Každý menový pár má dve ceny – ask a bid. Cena ask je vyššia. Za túto cenu obchodník nakupuje prvú menu v páre. Cena bid je nižšia. Za túto cenu sa predáva prvá mena v páre. Rozdiel medzi týmito dvomi cenami sa nazýva spread. Spread je platba za obchodovanie na forexe a takzvaná provízia pre brokerské spoločnosti. Ceny ask a bid, ako aj spread sú kľúčovými pojmami pri práci na forexe.

Obchodník by sa mal s týmito pojmami dôkladne oboznámiť. Na forexe sa musíte rozhodovať rýchlo a základné pojmy by vám, samozrejme, nemali robiť žiadny problém.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Scroll to Top