Binárne opcie

Binárne opcie sú finančný produkt, v prípade ktorého je kupujúci vyplatený alebo stráca svoju investíciu na základe toho, či je opcia v deň exspirácie v zóne peňazí (ITM- In-The-Money). Binárne opcie závisia od výsledku „áno alebo nie“ tvrdenia. Preto majú názov „binárne“. Binárne opcie majú dátum splatnosti. Obchodník profituje vtedy, keď je cena podkladového aktíva v čase exspirácie pod alebo nad realizačnou cenou, podľa toho, aký obchod uzavrel. Binárna opcia sa uplatní automaticky. Zisk alebo strata sa po uplynutí platnosti opcie automaticky pripíše na účet alebo stiahne z účtu obchodníka.

Základy binárnych opcií

Binárna opcia môže byť rovnako jednoduchá ako to, či cena akcií ABC bude 22. apríla 2020 o 10:45 vyššia ako 25 EUR. Obchodník sa rozhodne, či áno (cena bude vyššia) alebo nie (cena bude nižšia).

Povedzme, že si myslíte, že cena akcií ABC sa bude v daný deň a čas obchodovať nad 25 EUR, a ste ochotný na to vsadiť 100 EUR. Ak sa akcie ABC v daný deň a čas obchodujú nad 25 dolárov, budete vyplatený za dohodnutých podmienok. Napríklad, ak bolo vyplatenie vo výške 70%, binárny broker na váš účet pripíše sumu 70 EUR. Ak sa cena k tomuto dátumu a času obchoduje pod 25 EUR, zmýlili ste sa a na obchode strácate 100 EUR. 

Rozdiel medzi binárnymi a vanilkovými opciami

Americká opcia dáva držiteľovi právo kúpiť alebo predať podkladové aktívum za určenú cenu pred dátumom exspirácie opcie. Európska opcia je rovnaká, ale obchodníci môžu toto právo využiť iba v deň uplynutia platnosti. Vanilkové (vanilla) opcie alebo iba opcie, umožňujú kupujúcemu potenciálne vlastniť podkladové aktívum. Pri nákupe týchto opcií čelia obchodníci limitovanému riziku do výšky prémie, a môžu dosiahnuť neobmedzené zisky v závislosti od toho, ako sa bude pohybovať cena podkladového aktíva.

Binárne opcie sa líšia v tom, že neumožňujú prijať pozíciu na podkladové aktívum. Binárne opcie majú zvyčajne určené fixné maximálne vyplatenie, zatiaľ čo horná hranica rizika je obmedzená na sumu investovanú do opcie. Pohyb podkladového aktíva nemá vplyv na výšku vyplatenia, ani na vzniknutú stratu. Zisk alebo strata závisí od toho, či je cena podkladového aktíva na správnej strane realizačnej ceny. Niektoré binárne opcie možno uzavrieť pred vypršaním platnosti, hoci to zvyčajne znižuje výšku vyplatenia (ak je opcia v zóne peňazí – ITM).

Terminológia v tomto článku

 

ITM (In the Money) – v zóne zisku

Strike price – realizačná cena

SEC (Security and Exchange Commission) – Komisia pre cenné papiere a burzy

Vanilkové opcie – Najjednoduchšie typy opcií CALL a PUT

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Scroll to Top