Podmienky používania

Portál Onlineobchodovanie.sk, ďalej len „portál“, ani jeho prevádzkovateľ nie sú registrovaným maklérom, investičným poradcom alebo sprostredkovateľom. Preto informácie tu obsiahnuté nemožno považovať za analýzu investičných príležitostí, investičné poradenstvo alebo investičné odporúčania.

Portál je určený výlučne na vzdelávacie účely a nezodpovedá za konkrétne rozhodnutia jednotlivých používateľov. Ak používatelia použijú informácie uvedené na tomto portáli bez overenia alebo ako investičné rady či odporúčania, robia tak na vlastné uváženie, náklady a riziko.

Portál nezaručuje presnosť, primeranosť, úplnosť ani platnosť akýchkoľvek informácií a materiálov uvedených na webovej stránke a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za takéto chyby a opomenutia.

Portál nezodpovedá za žiadne škody, vrátane, ale bez obmedzenia, priamych alebo nepriamych škôd, osobitných, náhodných alebo následných škôd, strát alebo nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s informáciami uverejnenými na Onlineobchodovanie.sk.

Portál si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a upraviť poskytované informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Portál má so zverejnenými spoločnosťami uzatvorené zmluvy o spolupráci. Ak sa používateľ zaregistruje prostredníctvom odkazov smerujúcich na partnerské webové stránky, portál za takéhoto používateľa zvyčajne získava províziu, ktorá však používateľa nič nestojí. Portál dbá na to, aby tieto provízie nemali vplyv na objektivitu a presnosť poskytovaných informácií.

Produkty ponúkané spoločnosťami uvedenými na tomto portáli sú spojené s vysokou mierou rizika a nemusia byť vhodné pre každého investora. Neinvestujte do produktov, ktorým nerozumiete alebo nepoznáte riziká s nimi spojené. Obchodujte len s finančným kapitálom, ktorý si môžete dovoliť stratiť.

Súčasná alebo očakávaná výkonnosť jednotlivých produktov nie je zárukou budúcej výkonnosti. Neexistuje žiadna záruka návratnosti investovanej sumy a existuje riziko straty celého vkladu. V prípade produktov s pákovým efektom môže strata presiahnuť pôvodnú investíciu.

Upozornenie na riziká spojené s obchodovaním s CFD: Pri obchodovaní s CFD vzniknú na väčšine retailových účtov straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD fungujú, a všetkým súvisiacim rizikám a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.

Politika spracovania údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, a preto sa vykonáva v plnom súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/.

Onlineobchodovanie.sk nezhromažďuje ani neukladá žiadne osobné údaje.

 

Tieto Podmienky používania a Zásady spracúvania osobných údajov boli naposledy aktualizované dňa 18. 4. 2023.

Scroll to Top